၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား(ေကာ့ေသာင္း)

ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံု အေပၚသံုးသပ္ခ်က္

စက္ရံုထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္း (၈)မီဂါ၀ပ္ အထိရွိေသာ္လည္း ၿမိဳ႕၏ သံုးစဲြမႈမွာ (၁)မီဂါ၀ပ္ခန္႔အထိ က်ဆင္းလ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ စက္ရံု၏ ေလာင္စာသံုးစဲြမႈႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ေရာင္းခ်ရမႈ နည္းပါးေနျခင္းကို အခ်ိဳးခ်ပါက လြန္စြာ ကြာဟေနျခင္းကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ သို႔ပါသျဖင့္ ၿမိဳ႕တြင္း ၿမိဳ႔ျပင္ဓါတ္အားလိုင္းမ်ား တိုးခ်ဲ့ျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ေရာင္းခ်မႈ ျမွင့္တင္ေရးကို စက္ရံုမွ အလြန္အမင္း အားထုတ္ ေနရ ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။

ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုးသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳ

ယေန႔ ၁၁/၁၁/၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား(ေကာ့ေသာင္း) မွ ေကာ့ေသာင္း ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္ရံုအေပၚ အထင္အျမင္လဲႊမွားေနမႈမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ ဟုတ္/မဟုတ္

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား (ေကာ့ေသာင္း) တတိယအႀကိမ္ေတြ႕ဆံု

ယေန႔ ၁၁/၁၁/၂၀၁၂ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား(ေကာ့ေသာင္း) မွ Garden Hotel ၌ တတိယအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕စည္း၏ မြန္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္(မွတ္တမ္းဓါတ္ပံု)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕စည္း၏ မြန္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္(မွတ္တမ္းဓါတ္ပံု)

ဆက္သြယ္ရန္

“၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား(ေကာ့ေသာင္း)” အသင္းတိုးတက္ေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ရြာစည္ပင္ဖြံ႕ၿဖိဳး ၊ ပြင့္လင္းလာေရးအတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါလူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။


<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='News Buzz'>News</a></div>

ေဒသအတြင္းရွိ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္

ေကာ့ေသာင္းခရိုင္၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လူထုအေျချပဳ၊ ျပည္သူ႕အက်ဳိး ေဆာင္ရြက္ ေနၾကေသာ ပရဟိတ လူမႈ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕အစည္း၊ အဖဲြ႕အစည္း၀င္မ်ား၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ေက်ာင္းသား/သူေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ေကာ့ေသာင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ေဒသအတြင္း ျပည္သူလူထု အက်ိဳး စီးပြား၊ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာက္ေဖၚျပပါ ေခါင္းစဥ္မ်ားအလိုက္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္း ႏွီးေႏွာဖလွယ္ၾကပါသည္။

(၁)    လူမႈေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္
(၂) ဘုိးဘြားရိပ္သာ ျပန္လည္ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္
(၃) စာၾကည့္တုိက္မ်ား ျပန္လည္ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္
(၄) ေဒသအတြင္း စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္ရန္
(၅) က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေကာင္းမြန္တိုးတက္ေစရန္
စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္း ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ေသာအဖဲြ႕အစည္း (၂၁)ဖဲြ႕ မွ လူဦးေရ (၄၂) ဦးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ေကာ့ေသာင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား (၁၈) ဦး စုစုေပါင္း အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူ (၆၀) ဦးျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးစဥ္

ေအးျမကန္သာရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ျခင္း ႀကီးၾကပ္အဖြဲ႕ဝင္
မွေဆြးေႏြးတင္ျပစဥ္

ေအးျမကန္သာ သာေရးနာေရးအဖြဲ႕မွေဆြးေႏြးတင္ျပစဥ္

ေရႊအုန္းေတာ သာေရးနာေရးအဖြဲ႕မွေဆြးေႏြးတင္ျပစဥ္

ေရႊျပည္သာ သာေရးနာေရးအဖြဲ႕မွေဆြးေႏြးတင္ျပစဥ္

Photo By : Kawthaung Kawthaung fb မွရယူသည္။

၈၈ တို႔၏ တနသၤာရီခရီးတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိး အဓိက ေဆြးေႏြးရ

ကြန္းခ်မ္း | ေသာၾကာေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၂၀ နာရီ ၀၃ မိနစ္

စံခလပူရီ (မဇၥ်ိမ)။   ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား မ်ား၏ တနသၤာရီတိုင္း ခရီးစဥ္အတြင္း စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံမ်ား ၾကဳံေတြ႔ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ားကို အဓိက ေျပာခဲ့ေၾကာင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ေဒသဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို လိုလားတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ေၾကာင့္ ေဒသခံ ျပည္သူေတြရဲ့ အနာဂတ္ ေနထိုင္မႈဘဝေတြ၊ ယုံၾကည္မႈ ကင္းမဲ့တာေတြ၊ က်န္းမာေရး ထိခိုက္မႈ ကိစၥေတြကို က်ေနာ္တို႔ စိုးရိမ္တယ္။ ေရရွည္ကို ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ အၾကံဉာဏ္မ်ိဳးနဲ႔ ထြက္ေပၚလာတဲ့ ရလဒ္မ်ိဳးကိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔၊ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြားဖို႔ အေၾကာင္း ျပည္သူလူထုေတြကို ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္” ဟု ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္တဦး ျဖစ္သူ ကိုၿပဳံးခ်ိဳ က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း လွည့္လည္ေဟာေျပာသည့္ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုႀကီး၊ ကိုမင္းေဇယ်ာ၊ ကိုၿပဳံးခ်ိဳ၊ ကိုေဌးႂကြယ္၊ မသက္သက္ေအာင္တို႔ ပါဝင္သည့္ ၁၅ ဦးပါ ၈၈ အဖြဲ႔သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၂ ေန႔တြင္ ၿမိတ္ ခ႐ိုင္အတြင္း ၎တို႔၏ ခရီးစဥ္ကို စတင္ၿပီး ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္၌ အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။

တနသၤာရီတိုင္းသည္ သတၲဳသိုက္၊ သစ္ေတာ၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား အလြန္ ေပါႂကြယ္ဝ သည့္ ေဒသတခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားအေနႏွင့္ ၎သယံဇာတ၏ အသီးအပြင့္မ်ားကို မခံစားရဘဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“တနသၤာရီတိုင္းဟာ အမိ ျမန္မာျပည္မွာ သတၲဳသိုက္ေတြ အင္မတန္ ေပါႂကြယ္ဝတဲ့ တိုင္း၊ ဂက္စ္ေတြ ထြက္ေန တဲ့ တိုင္း၊ ဗမာတျပည္လုံးရဲ့ သတၲဳေတြကို အမ်ားဆုံး ထုတ္ေပးေနတဲ့ ေဟာဒီတိုင္းမွာ တိုင္းျပည္ ဘ႑ာကို အမ်ားဆုံး ရွာေပးေနတဲ့ အထဲမွာလည္း ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေဒသကို ေက်းဇူးဆပ္လိုက္ပုံက ကားကို လူက ၾကိဳးနဲ႔ ျပန္ဆြဲေန ရတာ ေတာ္ေတာ္ အသည္းနာဖို႔ ေကာင္းတယ္” ဟု ခရီးစဥ္အတြင္း ၎တို႔ ၾကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည့္ အျဖစ္ကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ မၪၨဴသက ခန္းမေရွ႕ ေဟာေျပာပြဲတြင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎ျပင္ တနသၤာရီတိုင္းတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္႐ုံ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္မည့္ ၿမိတ္ႏွင့္ လည္ပတ္ဆဲ ေကာ့ေသာင္းရွိ ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ ေဟာေျပာခဲ့ၾကသည္ဟုလည္း ၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ားကေျပာသည္။

“ေဒသခံေတာ္ေတာ္မ်ားက ဒီေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုံရဲ့ အနာဂတ္ ရင္ဆိုင္ရမယ့္ ဆိုးက်ိဳးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့ သူတို႔ရဲ့ စိုးရိမ္မႈေတြ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုမ်ိဳး ေကာင္းမြန္တဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းဆာင္ရြက္ ၿပီးေတာ့ ရလဒ္ေကာင္းေတြ ရွာၾကမလဲ ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ကို တင္ျပေဆြးေႏြးပါတယ္” ဟု ကိုျပဳံးခ်ိဳ က ေျပာသည္။

ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ၈၈ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔ ျပန္ၾကားေရး တာဝန္ခံ ကိုတင္ကိုကိုဦး ကလည္း “သူ႔ (ကိုမင္းကိုႏိုင္) အေနနဲ႔ ရြာသူရြာသားေတြနဲ႔ ထပ္တူ ထပ္မွ်ပဲ။ ဒီေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုံကို လုံးဝ မေထာက္ခံဘူး။ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ကို ရေအာင္ ေတာင္းမယ္ ဆိုတဲ့ဟာမ်ိဳးကို ေျပာသြားတယ္” ဟု မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ဘက္ ၁၇ မိုင္အကြာ ေလာ့ေလာ့ေက်းရြာ အနီးရွိ  ၅ဝ မဂၢါဝပ္ထုတ္ ေက်ာက္မီးေသြး စက္႐ုံကို ဖ်က္သိမ္းေပးၿပီး သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႔ျဖင့္ အစားထိုး လည္ပတ္ရန္ စက္႐ုံတည္ေဆာက္မည့္ ေနရာ အနီးတဝိုက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားျဖစ္သည့္ ေက်ာက္ဖ်ာ၊ ေလာ့ေလာ့၊ သမုတ္ႏွင့္ ကြၽဲကူး ေက်း႐ြာမ်ားမွာ ေဒသခံ ၁,၆၇၇ ဦး၏ လက္မွတ္ျဖင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔က သမၼတထံ အသနားခံ တင္ျပထားသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔ ေလာ့ေလာ့ေက်းရြာ ေဟာေျပာပြဲတြင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ားအေနႏွင့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တသားတည္း ျဖစ္သည္ကို ေဖၚၫႊန္းလိုသည့္အတြက္ ေဒသခံတဦးကိုလည္း စင္ေပၚတက္ေရာက္ ေဟာ ေျပာေစခဲ့ သည္မွာ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္၏ ထူးျခားခ်က္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ကိုတင္ကိုကိုဦး က ေျပာသည္။

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ မၪၨဴသကခန္းမေရွ႕ ေဟာေျပာပြဲတြင္လည္း ကိုမင္းကိုႏိုင္ က “ဘယ္စီမံကိန္းမဆို လုပ္ခ်င္ တဲ့ သူေတြကေတာ့ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အေကာင္းခ်ည္း ေျပာမွာပဲ။ ၿပီးေတာ့မွ ျဖစ္လာမယ့္ ကိစၥေတြ မရွဴႏိုင္ ၊ မကယ္ႏိုင္ ျဖစ္ၿပီဆိုတဲ့အခါက်မွ ကိုယ္လက္လြန္ ျဖစ္သြားတဲ့ စာခ်ဳပ္ေတြအတြက္ က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူေတြ ေစာေစာ စီးစီးကတည္းက သိခြင့္ရွိရမယ္။ သေဘာမတူရင္ သေဘာမတူေၾကာင္း တခဲနက္ ဆႏၵျပခြင့္ ရွိရမယ္” ဟု ကိုမင္းကိုႏိုင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ လူေနရပ္ကြက္ၾကားရွိ လည္ပတ္ဆဲ ျဖစ္သည့္ သန္းၿဖိဳးသူ ကုမၸဏီလိမိတက္ပိုင္ (၈) မဂၢါဝပ္ထုတ္ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုံသည္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈ၊ ေထာက္ခံဆႏၵျပမႈႏွင့္ ၾကဳံေနဆဲ ျဖစ္သည္။၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ခရီးစဥ္အတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး


ယေန႔ ၁၈/၁၁/၂၀၁၂ ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၂း၀၀)နာရီတြင္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား(ေကာ့ေသာင္း) သည္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ Garden Hotel ၌  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းေဖၚေဆာင္ခရီးစဥ္ အျဖစ္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ အပါအဝင္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ၏ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ခရီးစဥ္ အတြက္ အႀကိဳေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းတိုင္ပင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံု အေပၚသံုးသပ္ခ်က္
  တစ္ၿမိဳ႕တည္းသားတို႔ စိတ္၀မ္းကဲြျပားျခင္း မျဖစ္ေစလိုေသာ ေစတနာျဖင့္ ေကာ့ေသာင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားတို႔ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုသို႔ သြားေရာက္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကရာ...

စက္ရံုထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္း (၈)မီဂါ၀ပ္ အထိရွိေသာ္လည္း ၿမိဳ႕၏ သံုးစဲြမႈမွာ (၁)မီဂါ၀ပ္ခန္႔အထိ က်ဆင္းလ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ စက္ရံု၏ ေလာင္စာသံုးစဲြမႈႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ေရာင္းခ်ရမႈ နည္းပါးေနျခင္းကို အခ်ိဳးခ်ပါက လြန္စြာ ကြာဟေနျခင္းကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ သို႔ပါသျဖင့္ ၿမိဳ႕တြင္း ၿမိဳ႔ျပင္ဓါတ္အားလိုင္းမ်ား တိုးခ်ဲ့ျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ေရာင္းခ်မႈ ျမွင့္တင္ေရးကို စက္ရံုမွ အလြန္အမင္း အားထုတ္ ေနရ ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။

လွ်ပ္စစ္ ေစ်းႏႈန္း တယူနစ္လွ်င္က်ပ္(၂၀၀)အထိ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ အစီအစဥ္သည္ မၾကာမီ လ ပိုင္းအတြင္း ျဖစ္လာစရာရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။ လက္ရွိတြင္ စက္ရံုအတြက္ မထင္မွတ္ထားေသာ ရင္းႏွီးျမွဳတ္ႏွံမႈ အလြန္အမင္း ျမင့္တက္ လာေနသည္ကို ႀကံဳေတြ႔ေနရပါ သျဖင့္ ၿမိဳ႕လူထု အေနျဖင့္ တည္ေဆာက္ေရး ကာလတြင္ျဖစ္တတ္ေသာ သေဘာသဘာ၀ကို နားလည္ သည္းညည္းခံသင့္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္သူဖက္မွ လက္ရွိႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ႀကိတ္မွိတ္ေျဖရွင္းေနရခ်ိန္တြင္ ျပည္သူလူထု သိသင့္ေသာ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ခန္႔မွန္းခ်ိန္ ကိစၥမ်ားကို ေမ႔ေပ်ာက္မေနပဲ စက္ရံု၏ သတင္း ျပန္ၾကားေရးအစီအစဥ္တစ္ခု ျပည္သူ လူထုအတြက္ အျမန္အေကာင္အထည္ေဖၚသင့္ေၾကာင္း ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားမွ အႀကံျပဳသည္ကို စက္ရံုဖက္မွလည္း ေက်နပ္စြာ လက္ခံပါသည္။

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႔သာမက အျခားၿမိဳ႔မ်ားမွပါ အထူးစိုးရိမ္ေၾကာင့္က်ေနေသာ ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္စာဆိုးက်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ က်န္းမာေရးထိခုိက္မႈ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေသခ်ာစြာေလ့လာေသာအခါတြင္ ၊ ေရွးယခင္က တည္ေဆာက္ၾကေသာ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသံုး စက္ရံုမ်ားေၾကာင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား သက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ မွန္ေသာ္လည္း ၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ မွ ယခုတည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားေသာ ဓါတ္အားေပးစက္ရံုသည္ ဂ်ာမဏီ တရုတ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားအတိုင္း တည္ေဆာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ အသံဆိုး အနံ႔ဆိုး ေႏွာက္ယွက္မႈ လံုး၀မရွိေသးေၾကာင္း လက္ေတြ႔ ျမင္သိခဲ့ရပါသည္။ ေလာင္စာမွ ထြက္လာေသာ ျပာႏွင့္ အဆိပ္ေငြ႔မ်ားကို စစ္ယူေသာစံနစ္ တည္ေဆာက္ထားရာတြင္ ပင္မ စက္ရံုအရြယ္အစားထက္ တစ္ဆခန္႔ပိုမိုႀကီးမားေသာ စက္ရံုျဖင့္ ထပ္ဆင့္ စစ္ယူၿပီးေနာက္ ဘိလပ္ေျမအမ်ိဳးအစားတစ္မ်ိဳးအျဖစ္အသြင္ေျပာင္းထုတ္လုပ္ထားၿပီးေၾကာင္း ၊ ယင္းဘိလပ္ေျမကို စက္ရံု၀င္းအတြင္း လက္ေတြ႕ သရုပ္ျပ ကားလမ္း စတင္ ခင္းထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းက်ိဳးအျဖစ္ ေတြ႔ရွိရသည္။ ျပည္ပမွ ဘိလပ္ေျမတင္သြင္းေနရေသာ ႏိုင္ငံျခား ေငြယိုေပါက္ကို ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ သက္သာေစေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။

သမရိုးက် စက္ရံုမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေစတတ္ေသာ သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ က်န္းမာေရးထိခုိက္မႈမ်ားသည္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႔မွ ဓါတ္အားေပးစက္ရံုႏွင့္ မပတ္သက္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။ အမွန္တကယ္ဟုတ္/မဟုတ္ အခ်ိန္ယူေစာင့္စားၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သက္ေသထူႏိုင္ပါသည္။


by; Kawthaung kawthaung facebook

ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုးသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳ


ယေန႔ ၁၁/၁၁/၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား(ေကာ့ေသာင္း) မွ ေကာ့ေသာင္း ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္ရံုအေပၚ အထင္အျမင္လဲႊမွားေနမႈမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ ဟုတ္/မဟုတ္ ၊ ေထာက္ခံႏွင့္ ကန္႔ကြက္ အင္အားစု မ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈပေပ်ာက္ေရး၊ ၿမိဳ႕လူထု ေအးခ်မ္းစြာ လက္တဲြေနထုိင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး စက္ရံုသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရွဳအေျဖရွာ သံုးသပ္ခဲ့ၾကပါသည္။


၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား (ေကာ့ေသာင္း) တတိယအႀကိမ္ေတြ႕ဆံု

ယေန႔  ၁၁/၁၁/၂၀၁၂ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား(ေကာ့ေသာင္း) မွ Garden Hotel ၌ တတိယအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ၾကပါသည္။
အဲဒီေနာက္ ေကာ့ေသာင္း ေက်ာက္မီးေသြးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုအေပၚ အထင္ျမင္လြဲမွားေနမႈ ႏွင့္ ကန္႔ကြက္ ၊ ေထာက္ေနမႈတိ္ု႔အား သိရွိ အေျဖရန္ အဆိုပါစက္ရံုသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာ သံုးသပ္ ခဲ့ၾက ပါသည္။

ႏိုဝင္ဘာ(၁၁)ရက္ ၂၀၁၂ ၊ တတိယအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုပြဲ

တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မွတ္တမ္း(၁)

တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မွတ္တမ္း(၂)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕စည္း၏ မြန္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္(မွတ္တမ္းဓါတ္ပံု)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕စည္း၏ မြန္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္(မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား)

စမ္းေခ်ာင္းကိုကိုႀကီး facebook မွကူးယူေဖၚျပပါသည္။

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္၏ ဗြီဒီယို မိန္႔ခြန္း

ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ ၊ မြန္းလြဲ ၃း၁၅ နာရီမွ ညေန ၅း၀၀ နာရီအထိ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်ာအမ္း(Cha Am) ၿမိဳ႕ ၊ Holiday Inn Regent Resort Beach ရွိ Sema အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ေပးပို႔ေသာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ ဗြီဒီယို ႏႈတ္ဆက္မိန္႔ခြန္း . . .88 Generation Students facebook မွ ကူးယူေဖၚျပသည္။